16-11-2015

EU-midler sætter nye skibe i søen

Der er store planer hos Tuco Marine Group i Faaborg. Finansiering fra EU hjælper virksomheden med at få væksten op på den store klinge.

I udkanten af Faaborg et par kilometer fra havnen gemmer en stor fabrikshal på en overraskelse. Inde i hallen rejser et skibsskrog sig fra gulvet mod loftet og fylder det meste af hallen.

Her bygger Tuco Marine Group sine skibe. Virksomheden har udviklet en ny type arbejdsbåd af kulfiber, som kan bruges som redningsbåd til redningsaktioner ved eksempelvis en olieplatform. Bådtypen hedder ProZero.

Der er tale om et unikt produkt, fortæller direktør Jonas Pedersen. Både på grund af et nyskabende design og et mindre energiforbrug på grund af de lette materialer:

- Vægten er afgørende for, hvor meget energi der bliver forbrugt. Kunderne vil spare penge i deres daglige operationer, forklarer Jonas Pedersen.

Virksomheden blev tilbage i 2014 opmærksom på muligheden for at søge midler fra EU’s SMV-instrument.

Virksomheden fulgte et forløb arrangeret af Væksthus Syddanmark og Det Syddanske EU-Kontor, som forberedte virksomheden på at søge penge til projektet.

Planer for vækst
EU-midler er afgørende for, hvor stort projektet kan blive. I første omgang har Tuco fået EU-midler fra SMV-instrumentets fase 1 til at udvikle en forretningsplan for ProZero båden. Den viser store muligheder: 

- Vi har en plan, der de næste tre år skal tredoble vores omsætning baseret på den nye bådtype, men det stopper ikke her. Der skal samtidig skabes økonomisk fundament for yderligere vækst, så vi kan mere end tyvedoble vores omsætning på længere sigt, fortæller Jonas Pedersen.

Vækst på den store klinge
Hvis væksten skal op på den store klinge, så kræver det nye tilskud fra EU. Der er behov for at teste produktet. Det koster penge, som virksomheden ikke kan låne i banken, og Tuco satser derfor på at skaffe 15 mio. kr. fra fase 2 i SMV-instrumentet:

- Du kan ikke sidde som en lille bådebygger bag bakkerne i Faaborg og tro, at du kan blive en seriøs spiller på verdensmarkedet uden at foretage investeringer. Vi har ikke et færdigt produkt. Vi skal videreudvikle nogle teknologier, som er modne, men som kræver, at de skal prøves af i samarbejde med kunderne.

Tuco vil have ProZero båden i sit katalog, uanset om der kommer EU-midler eller ej, men den store vækst i virksomheden er afhængig af finansiering fra EU.

Et afslag er værdifuldt
Jonas Pedersen er bevidst om, at det langt fra er alle ansøgere, der får penge fra EU. Heldigvis er der ikke noget til hinder for at søge igen og igen og hele tiden forbedre sin ansøgning i tilfælde af et afslag, fortæller han:

- Ansøgningsprocessen er lidt som en boksekamp. Man bliver slået ud, hvis man får et afslag, men så rejser man sig op igen og kæmper videre, og vi har lært, hvad vi kan gøre bedre.

På den måde kan virksomheden løbende forbedre både sit projekt, sin ansøgning og hele strategien for virksomheden som en del af ansøgningsprocessen.

FAKTA: SMV-instrumentet:
SMV-instrumentet støtter gode idéer med et tydeligt markedspotentiale. Instrumentet har to faser, der kan søges uafhængigt af hinanden:

Fase 1: Fokus på teknisk og markedsmæssig forundersøgelse og risikovurdering, så forretnings-planen styrkes. Der ydes et fast beløb på 375.000 kr.

Fase 2: Fokus på at demonstrere og markedsmodne en allerede udviklet prototype. EU giver typisk mellem 7,5 og 18,5 mio. kr. til denne fase. Tilskudsandelen er 70 procent af projektets budget.